Bilder

Rivning av Skellefteå lasarett

I samarbete med:
-BMJ Betonghåltagning & Entreprenad

-Byggdialog

Uppbyggnad av ny stenmur

Slyröjning

Plattläggning

Rivning ladugård
Rivning ladugård